รายการหลัก

ระบบรายงาน


 


วิสาหกิจชุมชนบ้านขนมปัง   

 

รหัสทะเบียน   2-76-07-10/1-0004
วัน/เดือน/ปี ที่จัดตั้ง   22 มกราคม 2550
ที่ตั้ง  155 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ประธานกลุ่ม   นายบุญสม  แดงแสง
เบอร์โทรศัพท์   0-3241-2964
จำนวนสมาชิก   10 ราย
สินค้า/บริการ
     - ขนมปังธัญญาพืช
     - คุกกี้ชาเขียวสมุนไพร
     - ฟรุ๊ตผลไม้
     - ขนมปังไส้ต่าง ๆ
     - ขนมเค้กโบราณ
     - ขนมเค้กทุกชนิด