รายการหลัก

ระบบรายงาน


 


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารทะเลตำบลบางขุนไทร  

 

  

 

รหัสทะเบียน   2-76-07-02/1-0002
วัน/เดือน/ปี ที่จัดตั้ง   21 ธันวาคม 2548
ที่ตั้ง  5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ประธานกลุ่ม   นางอรัญญา  ภู่ทอง
เบอร์โทรศัพท์   0-3248-1358
จำนวนสมาชิก   12 ราย
สินค้า/บริการ
     - กะปิ
     - ปลาผัด
     - ปลากรอบ
     - กุ้งแห้ง
     - ทอดมันปลา
     - ลูกชิ้นปลา