รายการหลัก

ระบบรายงาน


 


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง  

 

  

 

รหัสทะเบียน   2-76-07-04/1-0005
วัน/เดือน/ปี ที่จัดตั้ง   11 ตุลาคม 2550
ที่ตั้ง  90 หมู่ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ประธานกลุ่ม   นายสมพงษ์  หนูศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์   0-3240-5100
จำนวนสมาชิก   11 ราย
สินค้า/บริการ
     - เกลือขัดผิว , ขัดหน้า
     - สบู่ดอกเกลือ , สบู่เหลว
     - ครีมบำรุงผิว