รายการหลัก

ระบบรายงาน


 


วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์

 

  

 

รหัสทะเบียน   2-76-07-08/1-0001
วัน/เดือน/ปี ที่จัดตั้ง   25 ตุลาคม 2548
ที่ตั้ง  29/3 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ประธานกลุ่ม   นางจำลอง  นาคนคร
เบอร์โทรศัพท์   0-3240-1491
จำนวนสมาชิก   7 ราย
สินค้า/บริการ
     - ยาจากสมุนไพรพื้นบ้าน
     - แชมพูสระผมว่านหางจรเข้
     - ชาจืดจากสมุนไพร
     - น้ำมันนวดจากสมุนไพร