รายการหลัก

ระบบรายงาน


 

อัตรากำลังสำนักงานเกษตรอำเภอ

นายปัญญา จอมเพชร

ตำแหน่ง เกษตรอำเภอบ้านแหลม
โทรศัพท์ 0-3248-1169
โทรสาร 0-3248-1169
มือถือ 06-3207-2765
อีเมล์  banlaem@doae.go.th

   

นางสาวอลิสา ชาตเวช

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
โทรศัพท์ 0-3248-1169
โทรสาร 0-3248-1169
มือถือ 09-8256-2268
อีเมล์ banlame@doae.go.th

   

นางสาวสายพิน ชูจิตร

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-3248-1169
โทรสาร 0-3248-1169
มือถือ 08-3611-5033
อีเมล์ banlame@doae.go.th

   

นางสาวจิรัชญา ครุฑดำ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 0-3248-1169
โทรสาร 0-3248-1169
มือถือ -
อีเมล์ banlame@doae.go.th

   

นางสาวกุลชลี  ศรีนาค

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 0-3248-1169
โทรสาร 0-3248-1169
มือถือ 08-3311-6804
อีเมล์ gae.1@hotmail.com

   

นางสาวปุณยาพร ปฐมรัตนหิรัญ

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
โทรศัพท์ 0-3248-1169
โทรสาร 0-3248-1169
มือถือ 08-0654-9071
อีเมล์ patomratanahirun@hotmail.com

   

นางสาวสุวรรณา  พุกทอง

ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป (คนงาน)
โทรศัพท์ 0-3248-1169
โทรสาร 0-3248-1169
มือถือ 08-3314-3283
อีเมล์ banlame@doae.go.th