รายการหลัก

ระบบรายงาน


 

แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม

แนะนำ

สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม อยู่ภายใต้การปกครองของสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ โดยได้รับการบริจาคที่ดินจากนายเทียนไล้ ใหญ่กว่าวงศ์ ซึ่งได้มอบที่ดินให้อำเภอเพื่อดำเนินการสร้างสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของราชการ และเมื่อ ปี พ.ศ. 2527 ได้ก่อสร้างสำนักงาน พร้อมทั้งโรงเก็บพัสดุ บ้านพักเรือนแถว 3 ยูนิค และโรงจอดรถ

สถานที่ตั้ง

- สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม อยู่ติดกับที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม
- ห่างจากจังหวัดเพชรบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร
- มีอาณาเขตติดต่อเขตปกครองใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมือง และอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ทิศตะวันออก จดทะเลอ่าวไทย
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมือง และอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เขตการปกครอง

แบ่งออกเป็น 10 ตำบล 73 หมู่บ้าน
 1. ตำบลบ้านแหลม มี 10 หมู่บ้าน
 2. ตำบลบางขุนไทร มี 11 หมู่บ้าน
 3. ตำบลปากทะเล มี 4 หมู่บ้าน
 4. ตำบลบางแก้ว มี 8 หมู่บ้าน
 5. ตำบลแหลมผักเบี้ย มี 4 หมู่บ้าน
 6. ตำบลท่าแร้ง มี 7 หมู่บ้าน
 7. ตำบลท่าแร้งออก มี 4 หมู่บ้าน
 8. ตำบลบางครก มี 12 หมู่บ้าน
 9. ตำบลบางตะบูน มี 8 หมู่บ้าน
 10. ตำบลบางตะบูนออก มี 5 หมู่บ้าน
 11. การปกครองส่วนท้องถิ่น

  ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น
  1. เทศบาล จำนวน 2 แห่ง
   - เทศบาลตำบลบ้านแหลม
   - เทศบาลตำบลบางตะบูน
  2. องค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง
   - องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
   - องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
   - องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
   - องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
   - องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
   - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
   - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก
   - องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
   - องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน