รายการหลัก

ระบบรายงาน


 

ติดต่อเรา


สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม

หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
76110
โทร. 0-3248-1169
โทรสาร 0-3248-1169
อีเมล์ banlaem@doae.go.th