รายการหลัก

ระบบรายงาน


 

ภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด
นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เข้า่ร่วมงานการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ณ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
   
นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เข้า่ร่วมงานการเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร  
   
นายสุชาติ โชติมิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เข้า่ร่วมประชุมโครงการหมู่บ้านต้นแบบ การลดต้นทุนการผลิตข้าว ปี 2557 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
   
นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับคณะถ่ายทำสารคดีจากโรงเรียนวังไกลกังวล เรื่องชมพู่เพชรสายรุ้ง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บ้านนายไพฑูลย์ เกษตรกรตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร
   
นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ งบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ ในวันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร  
   
นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชาคมเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
   
นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชาคมเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ณ ตำบลบ้านแหลมและตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
   
นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณลานพิธีหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร
   
นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ(กุ้ง) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ณ ท่าเทียบเรือบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุร
   
นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุร
   
ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข นายอำเภอบ้านแหลม และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับ
   
นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณรอบ ๆ สำนักงาน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณรอบสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม
   
นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม และนายสุชาติ โชติมิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร เข็มเกษตราภิบาล หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ
   
นางอุไร กาลปักษ์ เกษตรอำเภอบ้านแหลม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมโครงการสมานฉันท์เข้าวัดฟังธรรม ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ วัดดอนผิงแดด ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
   
นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ออกตรวจพื้นที่น้ำท่วมในตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 โดยมีนายกิตติศักดิ์ ฤกษ์ทวีสุข นายอำเภอบ้านแหลม และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอบ้านแหลมให้การต้อนรับ
   


ก่อนหน้า         ถัดไป